Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 8. juni 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 08 06 2015 (PDF 270KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 08 06 2015 (PDF 160KB)

Saker til behandling

SakTittel
36/15
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 11.05.2015
37/15
Ullveien 12 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering
38/15
39/15
40/15
Jegerveien 5 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering
41/15
42/15
Informasjonssaker
43/15
44/15
45/15
46/15
47/15