Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 11. mai 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 11.05.2015 (PDF 368KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 11 05 2015 (PDF 174KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/15
Ryghs vei 1 B - Bestilling av oppstartmøte
24/15
Øvre Gran gård, Sørkedalen - Anmodning om uttalelse
25/15
26/15
27/15
28/15
29/15
30/15
31/15
32/15
Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2019
33/15
34/15