Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 16. mars 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling med saksfremlegg Vestre Aker byutvikling-, miljø og samferdselskomite 16.03.2015 (PDF 229KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 16.03.2015 (PDF 177KB)

Saker til behandling

SakTittel
12/15
Protokoll Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 02.02.2015
13/15
Ekelyveien 7 B. Klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse til etablering av parkeringsplasser. Dispensasjon fra reguleringsplan.
14/15
Arnebråtveien 45 A. klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse på søknad om oppføring av enebolig. Dispensasjon fra reguleringsplan.
15/15
16/15
Småhusplanen S-4220. Varsel om forslag til mindre reguleringsendring - Ny reguleringsbestemmelse § 4
17/15
Røa torg - stengning for innkjørsel med bil
18/15
19/15
Ullveien - Bestilling av oppstartsmøte
20/15
21/15