Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite


Inger Thommessen

BU-konsulent

Telefon: 924 86 282

E-post:

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Blystad, Marianne (Høyre)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 997 38 000

Mathisen, Milla Sandborg (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 928 69 743

Tollefsen, John Peter (Høyre)

Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 908 92 891

Husebye, Yngvar A. (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 950 83 000

Hanssen, Lars Asbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 458 71 111

Bjøro, Terje (Uavhengig)

Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 83 528

Nenseth, Vibeke (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 920 43 407

Lilje, Per Barth (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 918 69 472

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 915 30 870

Løvold, Kjell (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 906 04 112

Madsen, Lars (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Åse Ryvarden (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 915 14 811

Vasaasen, Øyvind (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Ose, Torgeir (Venstre)

Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 917 31 067

Hydle, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 905 07 615

Helle, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 951 00 235

Kristoffersen, Kåre (Fremskrittspartiet)

Observatør av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 971 97 129

Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Observatør av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 934 34 545