Til innhold
Vestre Aker bydelsutvalg

Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. juni 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker bydelsutvalget 15.06.2017 (PDF 796KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker bydelsutvalg 15.06.2017 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 15.06.2017 (PDF 291KB)

Saker til behandling

SakTittel
99/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 11.05.2017
101/17
102/17
103/17
104/17
Søknad om serverings- og skjenkebevilling Vinderen Spiseri
105/17
106/17
107/17
108/17
109/17
Høring - Skolebehovsplan - videregående skoler og særskilte byomfattende tilbud
110/17
111/17
112/17
113/17
115/17
116/17
120/17
121/17
122/17