Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Vestre Aker bydelsutvalg


Inger Thommessen

BU-konsulent

Telefon: 924 86 282

E-post:

Vestre Aker bydelsutvalg

Bydelsutvalget består av 15 medlemmer, valgt for fire år av gangen. Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging.

Samtlige møter er åpne for publikum

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man får svar på sparket.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Hanssen, Lars Asbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 458 71 111

Bjøro, Terje (Uavhengig)

Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 83 528

Blystad, Marianne (Høyre)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 997 38 000

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 918 53 398

Cappelen, H. Johan (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 905 36 633

Husebye, Yngvar A. (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 950 83 000

Stray, Christian Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 997 06 109

Tollefsen, John Peter (Høyre)

Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 908 92 891

Hargreaves, Tom Konow (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 901 23 281

Gjeruldsen, Inger (Høyre)

Leder av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 957 15 362

Hausken, Peter (Arbeiderpartiet)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 916 71 711

Mathisen, Milla Sandborg (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 928 69 743

Ose, Torgeir (Venstre)

Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 917 31 067

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 922 14 020

Ytterhorn, Inger-Marie (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 906 06 746

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 915 30 870

Lilje, Per Barth (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 918 69 472

Kolstad, Arne Cornelius (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 934 48 231

Lindseth, Live Bressendorf (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Leder av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 452 03 335

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Husebye, Oscar Christopher

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker ungdomsråd

North, Anita Leirvik (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Løvold, Kjell (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 906 04 112

Madsen, Lars (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 930 11 169

Løfsnes, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 903 61 355

Lodgaard, Sverre (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Åse Ryvarden (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 915 14 811

Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Ruyter, Yvonne Rogge (Venstre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 916 14 945

Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 907 75 807

Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Observatør av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 934 34 545

Bekkelund, Anne Siri Koksrud (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 909 46 463

Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Alvsaaker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 992 70 880

Henden, Marianne Lund Jacobsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 979 81 144

Isaksen, Margaretha (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 941 45 303

Holte, Matias (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 938 03 183

Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 412 04 989

Beate A. Holland (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 928 59 702

Eckbo, Margaret (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 900 96 997

Fosse, Cecilie (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg