Til innhold

Møte i Vestre Aker arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 26. februar 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker arbeidsutvalg 26.02.2018 (PDF 47KB)

Saker til behandling

SakTittel
9/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 22.01.2018
10/18
Ny vannforsyning Oslo - Varsling oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
11/18
Forskrift 167-2018 Forslag til regulering i Lille Frøens vei mellom Apalveien og Villaveien