Til innhold
Vestre Aker arbeidsutvalg

Møte i Vestre Aker arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 12. august 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker arbeidsutvalg 12.08.19 (PDF 184KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Arbeidsutvalg 12.08.19 (PDF 150KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/19
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 03.06.19
24/19
Forskrift 305-19 - Korrigert forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Gaupefaret
25/19
Forskrift 306-19 - Korrigert forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Henrik Backers vei
26/19
Forskrift 548-19 - Forslag til regulering - VM-huset utfartsparkering mellom Holmenkollveien og Kongeveien
27/19
Forskrift 549-19 - Forslag til regulering - Kongeveien utfartsparkering mellom Kongeveien og enden
28/19
29/19
30/19
Forskrift 1048-19 - Korrigert forslag til regulering - Melumveien mellom Harald Løvenskiolds vei og enden