Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Vestre Aker arbeidsutvalg


Inger Thommessen

BU-konsulent

Telefon: 924 86 282

E-post:

Vestre Aker arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget foretar en forberedende behandling av alle saker som skal behandles i bydelsutvalget. Utvalget behandler saker som er faglig utredet fra bydelsadministrasjon og saker som har vært til behandling i komiteene.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Hanssen, Lars Asbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 458 71 111

Bjøro, Terje (Uavhengig)

Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 83 528

Husebye, Yngvar A. (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 950 83 000

Blystad, Marianne (Høyre)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 997 38 000

Hausken, Peter (Arbeiderpartiet)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 916 71 711

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 918 53 398

Gjeruldsen, Inger (Høyre)

Leder av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 957 15 362

Mathisen, Milla Sandborg (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 928 69 743

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 930 11 169

Ruyter, Yvonne Rogge (Venstre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 916 14 945

Alvsaaker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 992 70 880

Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 412 04 989

Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Observatør av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 934 34 545

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 922 14 020

Ytterhorn, Inger-Marie (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 906 06 746

Ose, Torgeir (Venstre)

Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 917 31 067