Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter


E-post:

Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Lindseth, Live Bressendorf (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Leder av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 452 03 335

Schartum, Dag Wiese (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter

Husebye, Yngvar A. (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Telefon: 950 83 000

Alvsaaker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 992 70 880

Ramstad, Ola

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 69 384