Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter


E-post:

Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Live Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf |Gruppeleder Høyre| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Leder av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 452 03 335

Yngvar Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 950 83 000

Alvsåker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 992 70 880

Ramstad, Ola

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 69 384