Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem


E-post:

Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Lorentzen, Sissi Christiane Stove (Høyre)

Leder av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem

Telefon: 901 23 301

Losnedahl, Ingrid Harlem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem

Telefon: 414 11 115

Jensen, Per W.

Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
Leder av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 974 01 495

Stenwig, Turid Gro

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 23 22 43 60