Til innhold

Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede


E-post:

Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Johansen, Ågot Sundelin (Høyre)

Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

Holter, Inger Margrethe (Venstre)

Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 918 53 398

Ruyter, Yvonne Rogge (Venstre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 916 14 945

Rytter, Kirsten (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

Telefon: 452 15 746