Til innhold

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ris kirke med kirkegård og Ris menighetsbarnehage