Til innhold
2018

Nye retningslinjer for samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene gjeldene fra 01.01.2018