Til innhold

Ny vannforsyning Oslo - Varsling oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram