Til innhold
2018

Holmenkollveien 120B - Forslag til detaljregulering - Utvidelse av planområdet - Begrenset høring