Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Politikere i Bydel Vestre Aker

76 treff av 76 politikere

Aktive filtre

  Stenhagen, Alexander G. Tropé (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Stenwig, Turid Gro

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 23 22 43 60

  Stokke, Kristine Meek (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Storrøsten, Kjersti (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Sundby, Reidar

  Leder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Tøn, Kjell

  Nestleder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Vik, Vegard (Venstre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

  Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Wangen, Wenche

  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 415 25 157

  Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Waal, Helge (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd