Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Politikere i Bydel Vestre Aker

85 treff av 85 politikere

Aktive filtre

  Myklebust, Harald Skare

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Nenseth, Vibeke (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 920 43 407

  North, Anita Leirvik (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Ose, Torgeir (Venstre)

  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 917 31 067

  Ramstad, Ola

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 901 69 384

  Ruyter, Yvonne Rogge (Venstre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 916 14 945

  Rytter, Kirsten (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

  Telefon: 452 15 746

  Schartum, Dag Wiese (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter

  Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Skjøld-Lorange, Mia (Miljøpartiet De Grønne)

  Telefon: 948 95 820

  Stenwig, Turid Gro

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 23 22 43 60

  Stray, Christian Fredrik (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 997 06 109

  Sundby, Reidar

  Leder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Tollefsen, John Peter (Høyre)

  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 908 92 891

  Tøn, Kjell

  Nestleder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Vasaasen, Øyvind (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 907 75 807

  Wangen, Wenche

  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 415 25 157

  Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Ytterhorn, Inger-Marie (Fremskrittspartiet)

  Nestleder av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 906 06 746

  Åse Ryvarden (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 915 14 811

  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd