Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Politikere i Bydel Vestre Aker

85 treff av 85 politikere

Aktive filtre

  Helle, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 951 00 235

  Henden, Marianne Lund Jacobsen (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 979 81 144

  Higraff, Hannah

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 918 53 398

  Hollerud, Anne (Venstre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

  Telefon: 936 31 273

  Holte, Matias (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 938 03 183

  Holter, Inger Margrethe (Venstre)

  Holter, Inger Margrethe (Venstre)

  Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

  Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 922 14 020

  Husebye, Oscar Christopher

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Leder av Vestre Aker ungdomsråd

  Husebye, Yngvar A. (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 950 83 000

  Hydle, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 905 07 615

  Isaksen, Margaretha (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 941 45 303

  Jensen, Per W.

  Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
  Leder av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 974 01 495

  Johansen, Ågot Sundelin (Høyre)

  Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

  Koch. Per E.

  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Kolstad, Arne Cornelius (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 934 48 231

  Kristoffersen, Kåre (Fremskrittspartiet)

  Observatør av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 971 97 129

  Kaasa, Johannes (Høyre)

  Telefon: 922 62 640

  Lange, Tone

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 915 30 870

  Lilje, Per Barth (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 918 69 472

  Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 930 11 169

  Lindseth, Live Bressendorf (Høyre)

  Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Leder av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 452 03 335

  Lodgaard, Sverre (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Lorentzen, Sissi Christiane Stove (Høyre)

  Leder av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem

  Telefon: 901 23 301

  Losnedahl, Ingrid Harlem (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem

  Telefon: 414 11 115

  Løfsnes, Hanne (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 903 61 355

  Løvold, Kjell (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 906 04 112

  Madsen, Lars (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Mathisen, Milla Sandborg (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 928 69 743

  Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten

  Telefon: 413 93 134

  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd