Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Politikere i Bydel Vestre Aker

71 treff av 71 politikere

Aktive filtre

  Gjeruldsen, Inger (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Gjervan, Arild

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Goller, Axel von Zernichow

  Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Hagen, Egil

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 907 65 979

  Hansen, Ruth Marie Nyrud

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 959 47 102

  Henden, Marianne Lund Jacobsen (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Higraff, Hannah

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Holm, Pia Gjesme (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Holter, Inger Margrethe (Venstre)

  Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

  Hydle, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 905 07 615

  Jensen, Per W.

  Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
  Leder av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 974 01 495

  Johansen, Ågot Sundelin (Høyre)

  Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

  Koch. Per E.

  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Kaasa, Johannes (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Lange, Ellen (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 970 99 286

  Lange, Tone

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Lilje, Per Barth (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Lorentzen, Sissi Christiane Stove (Høyre)

  Leder av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem

  Telefon: 901 23 301

  Losnedahl, Ingrid Harlem (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem

  Telefon: 414 11 115

  Lund, Tanja Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Løvold, Kjell (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Myklebust, Harald Skare

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Ramstad, Ola

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 901 69 384

  Richenberg, Ole Kolbjørn (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Skjetne, Kjell-Torgeir (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Stenhagen, Alexander G. Tropé (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Stenwig, Turid Gro

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 23 22 43 60

  Stokke, Kristine Meek (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd