Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Politikere i Bydel Vestre Aker

85 treff av 85 politikere

Aktive filtre

  Alvsaaker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 992 70 880

  Andersen, Hedvig Eckhardt

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 975 45 124

  Arnesen, Egil

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Arstal, Randi

  Nestleder av Vestre Aker seniorråd

  Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Observatør av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 934 34 545

  Bayegan-Harlem, Dag (Arbeiderpartiet)

  Telefon: 902 89 072

  Beate A. Holland (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 928 59 702

  Bekkelund, Anne Siri Koksrud (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 909 46 463

  Bjørhall, Helge

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 920 31 604

  Bjøro, Terje (Uavhengig)

  Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 901 83 528

  Block-Hoell, Rolf

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Blystad, Marianne (Høyre)

  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 997 38 000

  Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 412 04 989

  Brinchmann, Bendik (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

  Telefon: 467 43 632

  Cappelen, H. Johan (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 905 36 633

  Christensen, Hans Mogens (Miljøpartiet De Grønne)

  Telefon: 907 27 563

  Eckbo, Margaret (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 900 96 997

  Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

  Fauskrud, Unni

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Fearnley, Johanne Prøis

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 978 98 941

  Fosse, Cecilie (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Gjeruldsen, Inger (Høyre)

  Leder av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 957 15 362

  Gjervan, Arild

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Goller, Axel von Zernichow

  Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Gottås, Elna (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten

  Telefon: 922 04 772

  Gaarden, Torfinn Lødøen (Venstre)

  Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

  Telefon: 934 54 298

  Hagen, Egil

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 907 65 979

  Hansen, Ruth Marie Nyrud

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 959 47 102

  Hanssen, Lars Asbjørn (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
  Varamedlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 458 71 111

  Hargreaves, Tom Konow (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 901 23 281

  Hausken, Peter (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 916 71 711

  Helgetveit, Knut Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

  Telefon: 951 71 019

  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd