Til innhold
Møter

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. juni 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

102 UKOK 070618 PS 1809 Vedlegg (PDF 114KB)

Protokoll

180607 ukok pro (PDF 234KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 18/9
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur og oppvekstkomite 07.06.2018
PS 18/10
Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 26.04.2018
PS 18/11
Tilskudd til kultur- og idrettstiltak 2018
PS 18/12
Opprettelser av arbeidsgrupper (støy og sikring av skoleveier)
OS 18/8
Integrering i bydelen, spesielt i forhold til aktivisering av barn og unge
OS 18/9
Orientering om bruk av aktivitetsskole (AKS) til barn med i familier med lav inntekt
OS 18/10
Handlingsplan for SaLTo - region vest
OS 18/11
Kommunerevisjonens rapport 13/2017 - avdekking av vold og seksuelle overgrep mot små barn (oppfølging av sak OS 17/24)
OS 18/12
Orientering fra barnevernet og Heggelig barnevernsinstitusjon
PS 18/13
Arbeidsplan for Ullern kultur- og oppvekstkomite
OS 18/13
Orienteringssaker fra komitemedlemmene