Til innhold
Møter

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. november 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Det vises til innkalling/saksliste til komiteens møte 02.11.2017. Komiteens sak OS 17/24 "Kommunerevisjonens rapport 13/2017 - avdekking av vold og overgrep mot små barn" framkommer ikke av sakslista. Saken er satt til behandling som fjerde sak i møtet.

Saksdokumentene til OS 17/24 ligger på riktig plass i saksdokumentene nedenfor.  

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 UKOK 171102 Innkalling (PDF 114KB)

Kommunerevisjonens rapport 13 2017 - avdekking av vold og seksuelle overgrep mot små barn (PDF 5,6MB)

Protokoll

171102 ukok pro(1) (PDF 71KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/25
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 02.11.2017
PS 17/26
Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 31.08.2017
OS 17/23
Bygdøy Monolittens idrettslags planer/forslag til bruk av området ved Smestad skole
OS 17/24
Kommunerevisjonens rapport 13/2017 - avdekking av vold og seksuelle overgrep mot små barn
PS 17/27
Innstilling av medlemmer og varamedlemmer til grunnskolenes driftsstyrer
PS 17/28
Bydel Ullerns kulturpris 2017
PS 17/29
Utvikling av Blokkajordet
PS 17/30
Thorvald Erichsens vei 3, uttalelse til planforslag - tennisbane(hall) ny vurdering
PS 17/31
Årshjul og arbeidsplan for Ullern kultur- og oppvekstkomite 2017
OS 17/24
Orienteringssaker fra komitemedlemmene