Til innhold

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. april 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtedokumentene er delvis trykket som stående og liggende dokumenter. Bruk roter funksjonen (roter 1 gang med klokka) for å få dokumentene i riktig posisjon.

Innkalling

102 UKOK 170427 PS 1712 Vedlegg (PDF 164KB)

106 UKOK 170427 PS 1714 Vedlegg 1 Utkast til skolebehovsplan(1) (PDF 16,7MB)

110 UKOK 170427 PS 1715 Vedlegg 2 Søknader tilskudd kultur og idrettsaktiviteter (PDF 24,9MB)

Protokoll

170427 ukok pro (PDF 198KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/12
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 27.04.2017
PS 17/13
Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 16.03.2017
PS 17/14
Skolebehovsplan 2018 - 2027
PS 17/15
Tilskudd til kultur- og idrettstiltak 2017
PS 17/16
Konsekvensutredninger i forbindelse med kommende budsjettforslag (2018)
OS 17/13
Orientering om hovedopptak i barnehagene
OS 17/14
Status Lean prosjekt i Smestad barnehage
OS 17/15
Orienteringssaker fra komitemedlemmene