Til innhold
Møter

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. mars 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

170316 Saksliste (PDF 421KB)

170316 Ressursfordeling grunnskolen - høringsdokument (PDF 11MB)

Protokoll

170316 ukok pro(1) (PDF 145KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/6
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 16.03.2017
PS 17/7
Protokoll fra Ullern kultur- og oppvesktkomite 26.01.2017
OS 17/5
Ny oppvekstsjef i Bydel Ullern
OS 17/6
Ny møteplass i Bydel Ullern?
OS 17/7
Ny skole i Bydel Ullern - status
OS 17/8
Oppfølging av barn, unge og familier som har vært utsatt for vold/overgrep i Bydel Ullern
PS 17/8
Søknad om bidrag til finansiering av minneplakett i Ullern kirkes våpenhus
OS 17/9
Tilskudd til kultur og fritidsaktiviteter - rapportering
PS 17/9
Retningslinjer for tilskudd til kultur og fritidsaktiviteter - revisjon
PS 17/10
Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo
OS 17/10
Orientering om status på vedtak fra tidligere orienteringssaker
PS 17/11
Arbeidsplan for Ullern kultur og oppvekstkomite
OS 17/11
Orienteringssaker fra komitemedlemmene