Til innhold
Møter

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. januar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet holdes i i bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48 og starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

 

Innkalling

100 UKOK 280116 Innkalling (PDF 114KB)

Protokoll

160128 ukokpro (PDF 137KB)

Saker til behandling

UKOK 1601128 innk et dokument (PDF 3,5MB)

SakTittel
PS 16/1
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 28.01.2016
PS 16/2
Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 03.12.2015
OS 16/1
Orientering om barnevernets rutiner
PS 16/3
Bydel Ullerns kulturpris 2015
PS 16/4
Tilskudd til leie av idrettsanlegg/-hall
PS 16/5
Tildeling av restmidler til kultur- og idrettsaktiviteter 2015
PS 16/6
Arbeidsplan for Ullern kultur- og oppvekkstkomite 2016
OS 16/2
Foreldrekasser i barnehager
OS 16/3
Orienteringssaker fra komitemedlemmene