Til innhold

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

 

Innkalling

151105ukok innk (PDF 69KB)

Protokoll

151105ukokpro (PDF 65KB)

Saker til behandling

151105ukok innk komplett (PDF 7,1MB)

SakTittel
PS 15/20
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 05.11.2015
PS 15/22
Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 27.08.2015
OS 15/28
Velkommen til Ullern kultur- og oppvekstkomite
PS 15/22
PS 15/23
Fremtidig bruk av Blokkajordet
PS 15/24
Foreldrekasser i barnehager
PS 15/25
Drift av Kirkenær ballettskole
PS 15/26
Arbeidsplan for Ullern kultur- og oppvekstkomite 2015/2016
OS 15/29
Orienteringssaker fra komitemedlemmen