Til innhold
Møter

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Det gjøres oppmerksom på ettersendt sak PS 15/33 Avvikling av foreldrekasser i kommunale barnehager

 

Protokoll

151203ukokpro (PDF 147KB)

Saker til behandling

151203ukok innk komplett(1) (PDF 26,6MB)

SakTittel
PS 15/27
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 03.12.2015
PS 15/28
Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 05.11.2015
OS 15/30
Orientering om Ung i Oslo og Salto
PS 15/29
Årsplan og budsjett 2016
PS 15/30
Innstilling av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Ullern
PS 15/31
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til skolemiljøutvalgene ved skolene i Bydel Ullern
PS 15/32
Arbeidsplan for Ullern kultur- og oppvekstkomite
OS 15/31
Orienteringssaker fra komitemedlemmene
PS 15/33