Til innhold

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. mars 2015

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Innkalling

Innkalling Ullern kultur- og oppvekstkomite 19.03.2015 (PDF 111KB)

Protokoll

Protokoll Ullern kultur- og oppvekstkomite 19.03.2015 (PDF 135KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 15/5
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 19.03.2015
PS 15/6
PS 15/7
Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 29.01.2015
OS 15/4
OS 15/5
OS 15/6
PS 15/8
Bydel Ullern kulturpris for 2014
PS 15/19
PS 15/10
OS 15/7
OS 15/8
Orienteringssaker fra komitemedlemmene