Til innhold
Møter

Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. april 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Stoppestedet, Sponhoggveien 2

Sted

Innkalling

Innkalling Ullern kultur- og oppvekstkomite 23.04.2015 (PDF 110KB)

Saker til behandling

Komplett sakskart Ullern kultur- og oppvekstkomite 23.04.2015 (ZIP 1,3MB)

SakTittel
Protokoll Ullern kultur- og oppvekstkomite 19.03.2015
OS 15/9
Omvisning på og orientering om Stoppestedet
OS 15/10
OS 15/11
OS 15/12
15/13
15/14
OS 15/15
Orienteringssaker fra komitemedlemmene