Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. desember 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Merk: Endret møtedag. Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullerv /Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 UMPSK 171207 Innkalling (PDF 116KB)

Forslag til årsplan og budsjett 2018_ferdig(1) (PDF 1,9MB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/67
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern milø-, plan- og samferdselskomite 07.12.2017
PS 17/68
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 02.11.2017
OS 17/21
Orientering om trafikksikkerhet ved skolene
PS 17/69
Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett for 2018
PS 17/70
Lysakerbyen - uttalelse til plan veiledende plan for offentlige rom (VPOR) - offentlig ettersyn
PS 17/71
Hoffselven - merking av turvei og opprensking av nedre Smestad dam (Bjørnebodammen)
PS 17/72
Hartmanns vei 2b - uttalelse til forslag om reguleringsplan - offentlig ettersyn
PS 17/73
Uttalelse til forslag om etablering av fartshumper i Møllefaret
PS 17/74
Uttalelse til klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak - Sørbyhaugen 33 og Hagan terrsse 1 med flere adresser
PS 17/75
Uttalelse til strategi for et bærekraftig og sirkulært forbruk
OS 17/22
Innspill til rullering av behovsplan for idrett og friluftsliv
OS 17/23
Rapport om badevannsovervåking
OS 17/24
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 17/25
Orienteringssaker fra komitemedlemmene