Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. september 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

102 UMPSK 170928 PS 1750 Vedlegg (PDF 439KB)

Protokoll

170928 umpsk pro (PDF 148KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/50
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 28.09.2017
PS 17/51
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 31.08.2017
PS 17/52
Ullernchausseen fra Silurveien til Vækerøveien - uttalelse til forslag til reguleringsplan for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
PS 17/53
Lysaker kollektivknutepunkt - uttalelse til oppstart av planarbeid og planprogram
PS 17/54
Radiumhospitalet - uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
PS 17/55
Parkering og fremkommelighet i Sigurd Iversens vei
PS 17/56
Hoffsveien 92 - uttalelse til byggesak i forbindelse med etablering av uteservering
PS 17/57
Ullernveien 28 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med byggesak Knerten barnehage
PS 17/58
Myntfunnveien 2 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med oppføring av flerbrukshall
OS 17/17
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 17/18
Orienteringssaker fra komitemedlemmene