Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 31. august 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

170831 umpsk saksliste (PDF 115KB)

Områdereguleringsplan Skøyen (PDF 70MB)

Protokoll

170831 umpsk pro off (PDF 316KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/38
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 31.08.2017
PS 17/39
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 08.06.2017
PS 17/40
Uttalelse til forslag til områderegulering for Skøyen
PS 17/41
Uttalelse til forslag til ny retningslinje for samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene
PS 17/42
Uttalelse til miljø, transport- og anleggsplan (MTA) for bygging av 420 kV kabeltunnel mellom Smestad og Sogn
PS 17/43
Husebyplatået - uttalelse til søknad fra Hafslund Varme AS om utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme for området
PS 17/44
Anmodning om kartlegging av behov for offentlige toalett i Oslo
PS 17/45
Innføring av beboerparkering i Bydel Ullern
OS 17/14
Hafagan terrasse 1 med flere og Sørbyhaugen 33 - varsel om forslag til midlertidig forbud mot tiltak
OS 17/15
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 17/16
Orienteringssaker fra komitemedlemmene