Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 12. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

NB! Endret møtedato. Vedleggene til sak PS 17/32 Uttalelse til utkast til kommuneplan 2017 er publisert sammen med innkallingen.Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 UMPSK 170612 Innkalling (PDF 114KB)

106 UMPSK 170612 PS 1732 Vedlegg 0-1-2 (PDF 34MB)

107 UMPSK 170612 PS 1732 Vedlegg 3-4 (PDF 24,6MB)

Protokoll

170612 umpsk pro (PDF 193KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/30
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 12.06.2017
PS 17/31
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 27.04.2017
PS 17/32
Uttalelse til utkast til kommuneplan 2017 - samfunnsdel med bytutviklingsstrategi (vedleggene til saken er publisert sammen med innkallingen til møtet)
PS 17/33
Uttalelse til forslag til revisjon av parkeringsnormer
PS 17/34
Uttalelse til tiltak nærmere enn fire meter fra kommunal eiendom - barnehage i regi av Ullern menighetsråd
PS 17/35
Uttalelse til forslag om fartshump i Hagan terrasse 11
PS 17/36
Forslag om registrering og vern av gamle eiketrær på Montebello ifm mulig utbyggingsprosjekt
OS 17/12
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 17/13
Orienteringssaker fra komitemedlemmene