Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. april 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Merk endret møtetid til kl. 1900. Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 UMPSK 170427 Innkalling (PDF 115KB)

170316 Skolebehovsplan høringsdokument(1) (PDF 16,7MB)

Protokoll

170427 umpsk pro (PDF 219KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/21
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 27.04.2017
PS 17/22
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 16.03.2017
PS 17/23
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 22.03.2017
PS 17/24
Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med planprogram for Smestad
PS 17/25
Uttalelse til høring av strategien Spirende Oslo - plass til alle i byens grønne rom. Endret tittel tidligere Plan/strategi for et grønnere Oslo
PS 17/26
Åsjordet 3 - uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
PS 17/27
Ullern gårds vei 38 - uttalelse til varsel om forslag til midlertidig forbud mot tiltak
PS 17/28
Løpende informasjon om måling av utslipp i Makrellbekken
OS 17/8
Skolebehovsplan 2018 - 2027
OS 17/9
Hudebyplatået/Montebello - administrativ uttalelse til planlagt utbyggingsprosjekt
OS 17/10
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 17/11
Orienteringssaker fra komite medlemmene