Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. januar 2017

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med en orientering til komiteen kl 1730. Ordinært møte begynner kl 1830 og åpner med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

170126 umpsk saksliste (PDF 511KB)

170126 umpsk PS 17xx Mustads vei 10 - Fåbro gård - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid (PDF 27,4MB)

170126 umpsk PS17xx Lilleakerveien 26 mfl - forslag til endrede parkeringsbestemmelser felt B2 og B3 (PDF 12,8MB)

170126 umpsk PS17xx Prinsesseallen 8 - uttalelse til forslag til reguleringsplan - kunngjøring om offentlig ettersyn (PDF 32,2MB)

Protokoll

170126 umpsk pro (PDF 115KB)

Saker til behandling

170126 umpsk komplett (PDF 34,9MB)