Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. november 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

161103 umpsk saksliste (PDF 454KB)

Protokoll

161103 umpsk pro(1) (PDF 116KB)

Saker til behandling

SakTittel
OS 16/20
Bymiljøetaten orienterer om organisering og prioritering av arbeidet med friområder og veiarealer
PS 16/45
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan og samferdselskomite 03.11.2016
PS 16/46
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 01.09.2016
PS 16/47
Thorvald Erichsens vei 3 - uttalelse til planforslag - tennisbane - offentlig ettersyn
PS 16/48
Guvernørens vei 5 - uttalelse til søknad om midlertidig bruksendring fra bolig til næringsvirksomhet
PS 16/49
Drammensveien 211-213 - uttalelse til byggesøknad
PS 16/50
Prinsessealleen 46 - uttalelse til rammetillatelse til bruksendring fra kontor til kontor, showroom og kurs
PS 16/51
Aktivt nærmiljø - bydelsutvalgets verbalvedtak i tilknytning til budsjett 2016
OS 16/21
Høring - forslag til regional planstrategi for Buskerud 2017-2020
OS 16/22
Høringsuttalelse til forslag om endringer i saksbehandlerforskriften (SAK)
OS 16/23
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 16/24
Orienteringssaker fra komitemedlemmene