Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

151105umpsk innk (PDF 70KB)

Protokoll

151105umpskpro (PDF 127KB)

Saker til behandling

151105umpsk innk komplett (PDF 12MB)

SakTittel
PS 15/43
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 05.11.2015
PS 15/44
Protokoll fra Ullern byutviklings- og samferdselskomite 08.10.2015
PS 15/45
Drammensveien 126 - uttalelse til planforslag med rekkefølgebestemmelser i forbindelse med offentlig ettersyn
PS 15/46
Trafikale problemer i forbindelse med parkering i Sponhoggveien
PS 15/47
Gangbro over Mærradalen
OS 15/17
Arbeidsplan for Ullern byutviklings- og samferdselskomite
OS 15/18
Orienteringssaker fra komitemedlemmene