Til innhold

Møte i Ullern byutviklings- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. oktober 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no eller tlf. 95298337

Innkalling

100 UBSK 081015 Innkalling (PDF 176KB)

Protokoll

151008ubskpro (PDF 136KB)

Saker til behandling

UBSK 151008 komplett zippet (ZIP 66,7MB)

SakTittel
PS 15/34
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern byutviklings- og samferdselskomite 08.10.2015
PS 15/35
Protokoll fra Ullern byutviklings- og samferdselskomite 27.08.2015
PS 15/36
Uttalelse til forslag til reguleringsplan Lilleakerveien 26 med flere - offentlig ettersyn
PS 15/37
Uttalelse til forslag til plan for sykkelveinettet i Oslo
PS 15/38
Uttalelse til forslag om rekkefølgebestemmelser i tilknytning til forslag om reguleringsplan for Harbitzalleen 1-7
PS 15/39
Uttalelse til kunngjøring om oppstart av veiledende plan for offentlige rom i Lysakerbyen
PS 15/40
Uttalelse til kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Hoffsveien 1A-E
PS 15/41
Uttalelse til planforslag med konsekvensutredninger for Drammensveien 149
PS 15/42
Uttalelse til forslag til reguleringsplan med rekkefølgebestemmelser - Drammensveien 145-147
OS 15/14
Vandringshindre for fisk innen vannområde for Oslo
OS 15/15
Arbeidsplan for Ullern byutviklings- og samferdselskomite
OS 15/16
Orienteringssaker fra komitemedlemmene