Til innhold

Møte i Ullern byutviklings- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. mars 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsutvalgssalen, Hoffsveien 48

Sted

Innkalling

Innkalling Ullern byutviklings- og samferdselskomite 19.03.2015 (PDF 112KB)

Protokoll

Protokoll Ullern byutviklings- og samferdselskomite19.03.2015 (PDF 62KB)

Saker til behandling

UBSK 190315 komplett zippet (ZIP 6,8MB)

SakTittel
PS 15/12
Godkjenning og innkalling og saksliste til Ullern byutvikings- og samferdselskomite 19.03.2015
PS 15/13
Protokoll fra Ullern byutviklings- og samferdselskomite 29.01.2015
PS 15/14
PS 15/15
Småhusplanen S-4220 - varsel om mindre reguleringsendring - ny reguleringsbestemmelse
PS 15/16
Friområde S-897 ved Hoffsjef Løvenskiolds vei - manglende vedlikehold
PS 15/17
Uttalelse til forslag om endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift
OS 15/3
Fornebubanen- varsel om endret planavgrensning for pågående reguleringsarbeid
OS 15/4
Trafikale forhold i Lyseveien og Øvre Ullern Terrasse - ny behandling
OS 15/15
Arbeidsplan for Ullern byutviklings- og samferdselskomite
OS 15/6