Til innhold

Ekstraordinært møte i Ullern byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 14. mai 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

180514 UBUK innk ikke komplett (PDF 255KB)

Protokoll

180514 UBUK pro (PDF 131KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 18/12
Godkjenning av innkalling og saksliste til ekstraordinært møte i Ullern byutviklingskomite 14.05.2018
PS 18/13
Andregangsinnspill til forslag til områdereguleringsplan for Skøyen - begrenset offentlig høring
OS 18/9
Innspill til samordning av uttalelser til kommunedelpanen Fornebu