Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. juni 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Smestadhjemmet sykehjem, Monolitveien 38

Sted

Om møtet

Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 210618 Innkalling (PDF 417KB)

Protokoll

180621 BU pro (PDF 221KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 18/31
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 21.06.2018
PS 18/32
PS 18/33
PS 18/34
PS 18/35
PS 18/36
PS 18/37
PS 18/38
OS 18/34
Orientering om bruk av aktivitetsskole (AKS) til barn fra familier med lav inntekt
OS 18/35
Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
OS 18/36
Boligsosial handlingsplan 2018 - 2020
OS 18/37
OS 18/38
OS 18/39