Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. februar 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

180208 BU saksliste (PDF 119KB)

Protokoll

180208 BU pro (PDF 200KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 18/1
Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 08.02.2018
PS 18/2
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 14.12.2017
PS 18/3
Årsmelding, årsregnskap og klimarapportering 2017
OS 18/1
Årsstatistikk 2017
PS 18/4
Endringer i Høyres representasjon i Ullern kultur og oppvekstkomite
PS 18/5
Endring i Miljøpartiet de grønnes representasjon i driftsstyret ved Lysejordet skole
PS 18/6
Drammensveien 210 søknad om tillatelse til utskifting av brygge for funksjonshemmede
PS 18/7
Gnr 3/bnr 452, Prinsessealleen 46 - bruksendring, eventuell ny vurdering
PS 18/8
Ny vannforsyning Oslo - varsling om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
PS 18/9
Løsninger for E18 gjennom Sollerud og Lysaker
PS 18/10
Revisjon av retningslinjer og søknadsskjema for tilskudd til kultur og idrettsaktiviteter i Bydel Ullern
OS 18/2
Rapport fra tilsyn ved Ullerntunet helsehus og sykehjem 26.10.2017
OS 18/3
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 26.10.2017
OS 18/4
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 04.12.2017
OS 18/5
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 10.11.2017
OS 18/6
Rapport fra tilsyn ved Gustav Vigelandsvei avlastningsbolig 10.11.2017
OS 18/7
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 10.11.2017
OS 18/8
Rapport fra tilsynsutvalg 2 - hjemmebaserte tjenester
OS 18/9
Årsrapport 2017 fra tilsynsutvalg 2 i Bydel Ullern - hjemmebaserte tjenester
OS 18/10
Årsrapport 2017 fra tilsynsutvalg 2 i Bydel Ullern - Madserudhjemmet og Smestadhjemmet
OS 18/11
Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2017
OS 18/12
Årsmelding for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 2017
OS 18/13
Referat fra arbeidsutvalgets møte 30.01.2017
PS 18/11
Bydel Ullern - Smestad - mulighetsstudie (utvikling av Smestad)