Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. november 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 161117 Innkalling (PDF 119KB)

145 BU 161117 Montebello brev (PDF 2,7MB)

146 BU 161117 Montebellodialogen (PDF 3,3MB)

Protokoll

171116 BU pro (PDF 150KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/113
Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 16.11.2017
PS 17/114
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 19.10.2017
PS 17/115
Søknad om permisjon
PS 17/116
Suppleringsvalg Ullern helse- og sosialkomite
PS 17/117
Innstilling av medlemmer og varamedlemmer til grunnskolenes driftsstyrer
PS 17/118
Bydel Ullerns kulturpris 2017
PS 17/119
Thorvald Erichsens vei 3, uttalelse til planforslag - tennisbane(hall) ny vurdering
PS 17/120
Områdestudie for Smestad - et nabolag eller veikryss
PS 17/121
Kyststi langs Bestumkilen - kunngjøring om offentlig ettersyn
PS 17/122
Husebyplatået - uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering
PS 17/123
Ny T-banetunnel gjennom Oslo - uttalelse til oppstart av planarbeid og planprogram i forbindelse med offentlig ettersyn
PS 17/124
Rapport fra tilsyn ved Madserudhjemmet 12.08.2017
PS 17/125
Rapport fra tilsyn ved Madserudhjemmet 28.09.2017
PS 17/126
Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 12.08.2017
PS 17/127
Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 28.09.2017
PS 17/128
Rapport fra Gustav Vigelands vei avlastningsbolig 14.09.2017
PS 17/129
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 14.09.2017
OS 17/21
Orientering om tilsyn med Bydel Ullern ved Blokkaveien bolig 1a, 1b og Morgedalsveien boliger
OS 17/22
Avhjemling av Øvre Skogvei bolig
OS 17/23
Fra privat til kommunal drift, evaluering av Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter
OS 17/24
Rapportering virksomhetsstyring pr oktober 2017
OS 17/25
Åpent møte om utbyggingen av Montebello/Husebyplatået 30.11.2017
OS 17/26
Referat fra arbeidsutvalgets møte 07.11.2017
PS 17/130
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 19.10.2017 (unntatt offentlighet)
PS 17/131
Lilleakerveien 4f - uttalelse til oppstart av detaljregulering
PS 17/132
Innføring av beboerparkering i Bydel Ullern
OS 17/27
Pedagogisk tilbud i barnehagene