Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet holdes i Hoffsveien og starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 191017 innkalling (PDF 116KB)

Protokoll

171019 bu pro off (PDF 220KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/101
Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 19.10.2017
17/102
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 14.09.2017
OS 17/17
Byrådets forslag til budsjett 2018, konsekvenser for Bydel Ullern
PS 17/103
Søknad om ny bevilling ved Elsero
OS 17/104
Ullernchausseen fra Silurveien til Vækerøveien - uttalelse til forslag til reguleringsplan for samfredselsanlegg og teknisk infrastruktur
PS 17/105
Lysaker kollektivknutepunkt - uttalelse til høring av planprogram
PS 17/106
Radiumhospitalet - uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning
PS 17/107
Parkering og fremkommelighet i Sigurd Iversens vei
PS 17/108
Hoffsveien 92 - uttalelse til byggesak om servering
PS 17/109
Ullernveien 28 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med byggesak Knerten barnehage
PS 17/110
Myntfunnveien 2 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med oppføring av flerbrukshall
OS 17/18
Rapportering virksomhetsstyring pr september 2017
OS 17/19
Referat fra arbeidsutvalgets møte 10.10.2017
PS 17/111
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 14.09.2017 (u.off)