Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. september 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Vi gjør oppmerksom på at enkelte vedlegg er publisert for seg, det gjelder:

Sak PS 17/82  Forslag til områderegulering - selve forslaget

Sak PS 17/89 Uttalelse til Oslopakke 3 - nye bomstasjoner, del 3 og 4

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrøende møte kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 170914 Innkalling (PDF 110KB)

13 PS 1789 del 3 og 4 (PDF 23,9MB)

170914 BU saksfremlegg off (PDF 1,7MB)

Områdereguleringsplan Skøyen (PDF 70MB)

Protokoll

170914 BU pro off (PDF 363KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/79
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 14.09.2017
PS 17/80
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 22.06.2017
PS 17/81
2. tertialmelding 2017 for Bydel Ullern
OS 17/13
2. tertialmelding 2017 - statistikk
PS 17/82
Uttalelse til forslag til områderegulering for Skøyen
PS 17/83
Uttalelse til forslag til ny retningslinje for samarbeid mellom Plan og bygningsetaten og bydelene
PS 17/84
Uttalelse til miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for bygging av 420kV kabeltunnel mellom Smestad og Sogn
PS 17/85
Husebyplatået - uttalelse til søknad fra Hafslund Varme AS om utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme
PS 17/86
Anmodning om kartlegging av behov for offentlige toalett i Oslo
PS 17/87
Ullern alle 41 - uttalelse til forslag om bruksendring
PS 17/88
Uttalelse til forslag om forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo
PS 17/89
Uttalelse til Oslo pakke 3 - nye bomstasjoner
PS 17/90
Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov 2018 - 2028
PS 17/91
Rapport fra tilsyn ved Ullerntunet 04.05.0217
PS 17/92
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 30.05.2017
PS 17/93
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 19.05.2017
PS 17/94
Rapport fra tilsyn ved Madserudhjemmet 19.05.2017
PS 17/95
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 02.06.2017
PS 17/96
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 09.06.2017
PS 17/97
Rapport fra tilsyn ved Gustav Vigelands vei avlastningsbolig 09.06.2017
PS 17/98
Søknad om ny bevilling ved Schlagergården
OS 17/14
Skjenkebevilling (skjenketider) Om Mat AS - Drammensveien 164
OS 17/15
Dolly Dimples Sjølyst - fornyelse av skjenkebevillinger
OS 17/16
Referat fra arbeidsutvalgets møte 05.09.2017