Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 170511 innkalling (PDF 118KB)

133 BU 170511 PS 1761 Vedlegg 1 Utkast til skolebehovsplan(1) (PDF 16,7MB)

134 BU 170511 PS 1761 Vedlegg 2(1) (PDF 148KB)

136 BU 170511 PS 1762 Vedlegg 1 (PDF 182KB)

137 BU 170511 PS 1762 Vedlegg 2 Søknader tilskudd kultur og idrettsaktiviteter (PDF 24,9MB)

Protokoll

170511 BU pro (PDF 199KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/45
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 11.05.2017
PS 17/46
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 06.04.2017
PS 17/47
Kirkenær bballettskole (Sørbyhaugen 33) - forslag om regulering til hensynssone bevaring og hensynssone kultur
PS 17/48
Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med planprogram for Smestad
PS 17/49
Uttalelse til høring av srategien
PS 17/50
Åsjordet 3 - uttalelse til oppstart av reguleringsplan arbeid
PS 17/51
Ullern gårds vei 38 - uttalelse til forslag om midlertidig forbud mot tiltak
PS 17/52
Løpende informasjon om måling av utslipp til Makrellbekken
PS 17/53
Søknad om tiltak for å sikre en trygg skolegård ved Smestad skole
PS 17/54
Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 02.02.2017
PS 17/55
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 02.02.2017
PS 17/56
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skohgvei bolig 20.02.2017
PS 17/57
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 17.02.2017
PS 17/58
Rapport fra tilsyn ved Gustav Vigelands vei bolig 17.02.2017
PS 17/59
Habdlingsplan for en aldersvennlig by
PS 17/60
Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg
PS 17/61
Skolebehovsplan 2018 - 2027
PS 17/62
Tilskudd til kultur og idrettstiltak
OS 17/7
Hudebyplatået/Montebello - administrativ uttalelse til planlagt utbyggingsprosjekt
OS 17/8
Statistikk - 1. kvartalsrapport 2017
OS 17/9
Referat fra arbeidsutvalgets møte 02.05.2017