Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 6. april 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 170406 Innkalling (PDF 92KB)

114 BU 170406 PS 1728 Vedlegg 3 (PDF 54,6MB)

170316 Ressursfordeling grunnskolen - høringsdokument (PDF 11MB)

170316 Skolebehovsplan høringsdokument (PDF 16,7MB)

Protokoll

170406 BU pro (PDF 233KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/22
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 06.04.2017
PS 17/23
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 09.02.2017
PS 17/24
1. kvartalsmelding 2017 for Bydel Ullern
PS 17/25
Søknad om fritak som medlem av Ullern eldreråd, suppleringsvalg
PS 17/26
Søknad om fritak som varamedlem til Ullern eldreråd, suppleringsvalg
PS 17/27
Søknad om fritak som medlem av rådet for menensker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern, suppleringsvalg
PS 17/28
Uttalelse til forslag til reguleringsplan med konsekvensensutredning for Fornebubanen fra Lysaker til Majorstuen
PS 17/29
Bekkefaret - til forslag om regulering til naturområde - kunngjøring om offentlig ettersyn
PS 17/30
Abbedisvingen - uttalelse til kunngjøring om oppstart av planarbeid
PS 17/31
Hoffsveien 92 - uttalelse til søknad om bruksendring
PS 17/32
Bærum kommune - uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel 2017 - 2015
PS 17/33
Silurveien 14 - uttalelse til forslag om reviderte reguleringsbestemmelser og kart - begrenset høring
PS 17/34
Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med planprogram for Smestad
PS 17/35
Oppfølging av områdestudie for Smestad
PS 17/36
Søknad om bevilling - Mats og Martin - Lilleakerveien 16
PS 17/37
Søknad om salgsbevilling
PS 17/38
Salgsbevilling etter eierskifte
PS 17/39
Dolly Dimples Sjølyst - fornyelse av skjenkebevillinger
PS 17/40
Rapport fra tilsyn ved Gustav Vigelands vei bolig 02.11.2016
PS 17/41
Rapport fra tilsyn ved Madserudhjemmet 10.01.2017
PS 17/42
Søknad om bidrag til finansiering av minneplakett i Ullern kirkes våpenhus
PS 17/43
Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo
PS 17/44
Retningslinjer for tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter - revisjon
OS 17/5
Referat fra arbeidsutvalgets møte 28.03.2017
OS 17/6
Referat fra startmøte med eldre helse og sosiale tjenester (HES)