Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. desember 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48 og starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 161215 Innkalling (PDF 179KB)

Protokoll

161215 bu pro (PDF 226KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 16/115
Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 15.12.2016
PS 16/116
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 17.11.2016
PS 16/117
Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett for 2017
PS 16/118
Høring - revidert reglement for bydelene
PS 16/119
Oppnevning av bydelsutvalgets medlem i styret for Jørund Grønning Krafts minnegave
PS 16/120
Oppnevning av varamedlem til Ullern eldreråd fra bydelsutvalget
PS 16/121
Lilleakerveien 16 - uttalelse til byggesak - søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan
PS 16/122
Lilleakerveien 14 - uttalelse til søknad om midlertidig dispensasjon fra refuleringsplan
PS 16/123
Prinsessealleen 75 - uttalelse til søknad om byggetillatelse - dispensasjon fra reguleringsplan
PS 16/124
Skøyenveien 43 - uttalelse til byggesak - Skøyen kirke
PS 16/125
Sørbyhaugen 33 - Kirkenær ballettskole - vedrørende regulering/fortetting
PS 16/126
Forslag til brev til bystyrets sekretariat vedrørende dokumenter som utarbeides i samarbeid mellom bydeler og etater unntas offentlighet
PS 16/127
Rapport fra tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester i Bydel Ullern
PS 16/128
Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2016 - 2018
OS 16/30
Utdeling av Jørund Grønning Krafts minnegave 2016
OS 16/31
Rapportering virksomhetsstyring pr november 2016
OS 16/32
Referat fra arbeidsutvalgets møte 06.12.2016