Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. november 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

161117 BU saksliste (PDF 113KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 16/102
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 17.11.2016
PS 16/103
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 20.10.2016
PS 16/104
Innstilling av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Ullern for perioden 01.01.2017 - 31.12.2018
PS 16/105
Thorvald Erichsens vei 3, uttalelse til planforslag - tennisbane, offentlig ettersyn
PS 16/106
Guvernørens vei 5 - uttalelse til søknad om midlertidig bruksendring fra bolig til næringsvirksomhet
PS 16/107
Drammensveien 211-213, uttalelse til byggesøknad
PS 16/108
Prinsessealleen 46 - uttalelse til rammetillatelse til bruksendring fra kontor til kontor, showroom og kurs
PS 16/109
Aktivt nærmiljø - bydelsutvalgets verbalvedtak i tilknytning til budsjett 2016
PS 16/110
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 17.06.2016
PS 16/111
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 05.09.2016
PS 16/112
Rapport fra tilsyn ved Madserud sykehjem 17.06.2016
PS 16/113
Rapport fra tilsyn ved Madserud sykehjem 05.09.2016
PS 16/114
Søknad om bevilling, ISS Facility Services AS, Drammensveien 240 - 264
OS 16/27
Møteplan 2017
OS 16/28
Rapportering virksomhetsstyring pr oktober 2016
OS 16/29
Referat fra arbeidsutvalgets møte 08.11.2016