Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møte kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 160915 Innkalling (PDF 133KB)

Protokoll

160915 bupro (PDF 229KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 16/68
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 15.09.2016
PS 16/69
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 16.06.2016
PS 16/70
Endringer i bydelsutvalgets komiteer - valg av leder Ullern miljø, plan og samferdselskomite
PS 16/71
Produksjon og økonomirapportering pr. 2. tertial
OS 16/22
2. tertialstatistikk
PS 16/72
Aktivt nærmiljø - bydelsutvalgets verbalvedtak i tilknytning til budsjett 2016
PS 16/73
Skjenkebevilling Trio Oslo AS
PS 16/74
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 20.05.2016
PS 16/75
Rapport fra tilsyn ved Gustav Vigelands vei bolig 20.05.2016
PS 16/76
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 20.05.2016
PS 16/77
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 24.05.2016
PS 16/78
Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 24.05.2016
PS 16/79
Rapport fra tilsyn ved Madserud sykehjem 28.04.2016
PS 16/80
Rapport fra tilsyn bed Smestadhjemmet 28.04.2016
OS 16/23
Rapport fra tilsyn ved Tåsen helsehus 01.06.2016
PS 16/81
Uttalelse til utkast til planstrategi for Oslo 2016 - 2019 og planprogram for kommuneplan 2017
PS 16/82
Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering av kyststi langs bestumkilen
PS 16/83
Hoffsveien 30 - uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguelring
PS 16/84
Trygging av nærmiljøet i Gullkroken - anmodning fra tre boligsameier
PS 16/85
Uttalelse til søknad om utslipp av anleggsvann til Makrellbekken og Sognsvannsbekken
PS 16/86
Oppfølging av gåseminar hos Bymiljøetaten 09.06.2016
PS 16/87
Utbyggingsprosjekter på Skøyen må forholde seg til godkjent områdereguleringsplan
PS 16/88
Husebybakken 28B - rammetillatelse for etablering av midlertidige boligbrakker
PS 16/89
Bærum kommune - uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi
PS 16/90
Uttalelse til forslag til områderegulering E18 Lysaker - Ramstadsletta
PS 16/91
Uttalelse til Oslostandarden for sykkeltilrettelegging
PS 16/92
Uttalelse til varsel om oppstart av kommunedelpan 3 for Fornebu
PS 16/93
Detaljregulering E18 og Ring1 på Filipstad - konsekvensutredning for fjordtrikken - planforslag og konsekvensutredning til offentlig ettersyn
PS 16/94
Hoffsdiagonalen
OS 16/24
Referat fra arbeidsutvalgets møte 06.09.2016