Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. juni 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Skøyen aktivitetssenter, Skøyen terrasse 1

Sted

Om møtet

NB! Merk at møtet holdes i Skøyen aktivitetssenter, Skøyen terrasse 1. Møtet starter kl 1800 med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

 

Innkalling

160616 BU saksliste (PDF 112KB)

Protokoll

160616 BU pro (PDF 188KB)

Saker til behandling

160616 BU innk ikke komplett (PDF 378KB)

SakTittel
PS 16/58
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 16.06.2016
PS 16/59
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 19.05.2016
PS 16/60
Sommerfullmakt
PS 16/61
Permisjon fra verv
PS 16/62
Søknad om serverings og skjenkebevilling - Cafero AS
PS 16/63
Søknad om bevilling - Skøyen kafe Møllhausen torg , Hovfaret
PS 16/64
Vakant mottaks- og unersøkelseskonsulent barnevernet
PS 16/65
Hoffsveien 47 - 49, uttalelse til planforslag til offentlig ettersyn
PS 16/66
Uttalelse til varsel om begrenset høring - endring av rekkefølgebestemmelser for reguleringsplan Lilleakerveien 26 med flere
PS 16/67
Uttalelse til avfallststrategi Oslo mot 2025 - bli med rundt
OS 16/17
Reduksjon av sykefreværet i bydelen
OS 16/18
Rapportering virksomhetsstyring pr mai
OS 16/19
Referat fra arbeidsutvalgets møte 07.06.2016
OS 16/20
Ettersendt sak: Fornebubanen - uttalelse til varsel om endringer i planavgrensning for pågående planarbeid